Home | Contact | Sitemap |  | 

Wat is floaten?

Floaten: efficiėnt en effectief ontspannen

Floaten is het gewichtsloos en prikkelloos drijven op zout water in een speciaal hiervoor ontworpen cabine. De cabine is met ±800 liter water gevuld waarin ±500 kg Epsom bitterzout opgelost is. Door het zout in het water blijft de floater drijven en krijgt deze een gevoel van gewichtloosheid. Het water alsmede de omgeving wordt verwarmd op 35,5°C zodat er geen temperatuurverschil gevoeld wordt tussen het water en de lucht er buiten. De floatcabine is voorzien van waterfilters, verwarmingselementen en een thermostaat.
In de cabine van glasfiber heeft de floater zelf het beheer over licht, muziek en de intercom en kunnen prikkels van buitenaf (geluid, temperatuurverschil, visuele stimulatie en zwaartekracht) uitgesloten worden. Officieel wordt dit “Floatation REST“ (Restricted Environmental Stimulation Technique) genoemd.

Wat doet floaten?
Door het ontbreken van externe prikkels, raken het lichaam en de geest totaal ontspannen. De hersenactiviteit wordt verlaagd naar de thetafase, die normaliter alleen tijdens het slapen kan worden bereikt. In deze fase verkeert men in de droomslaap ofwel REM (Rapid Eye Movement) en worden emoties verwerkt, stress gereduceerd, creativiteit verhoogd en de fantasieėn geprikkeld.

Welk effect heeft floaten op de gezondheid?
Tijdens het floaten wordt een fysiologische reactie teweeg gebracht. Deze reactie heeft effect op het deel van het zenuwstelsel (para sympathische zenuwstelsel) dat gericht is op vermindering van de spierspanning. Hierdoor worden er biochemische stoffen afgescheiden die ervoor zorgen dat het lichaam zich goed, prettig en veilig voelt. Het resultaat is verbetering van de bloedsdoorloop, verlaging van de hartslag, bloeddruk en hersenfrequentie, ontspanning van de spieren en de ademhaling. Dit wordt de ontspanningsrespons genoemd.

Liggend in een floatcabine wordt de ontspanningsrespons binnen enkele minuten opgewekt. Een normale floatsessie duurt in totaliteit slechts 45 tot 60 minuten om zodoende het gewenste ontspanningseffect te bewerkstelligen. Het klinkt paradoxaal maar het zeer snel maar toch doeltreffend mentaal en lichamelijk ontspannen wordt een feit door het floaten.

Welk effect heeft floaten op de sporter?
Floaten heeft diverse mentale als ook fysieke effecten zoals vermindering van mentale en fysieke stress, eliminatie van vermoeidheid, verhoging van het concentratievermogen en versneld fysiek herstel. Een mens moet zich eerst totaal ontspannen om deze gewenste effecten te bewerkstelligen. Onze huidige maatschappij biedt echter weinig gelegenheid om alleen te zijn, stilte te beleven, om onszelf en ons gedrag te observeren tenzij daar bewust tijd en ruimte voor wordt vrijgemaakt. Een floatcabine biedt daar alle ruimte en gelegenheid toe omdat als men niet langer van buitenaf wordt bedreigd, er een einde komt aan de constante kakofonie van prikkels die op de mens afkomen.

Nieuws

Lees meer