Home | Contact | Sitemap |  | 

Floaten & Gezondheid

Gezonde mensen zijn productiever en minder vaak ziek Een goede gezondheid is belangrijk voor de samenleving.Gezonde mensen zijn productiever en minder vaak ziek. Met gezond zijn wordt bedoeld dat mensen lichamelijk, geestelijk en sociaal kunnen functioneren in de samenleving. Preventie gaat dan ook niet alleen om het voorkomen van ziekte, maar ook om het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Ongezondheid kost de samenleving veel geld: kosten voor de gezondheidszorg, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid. Alleen een gerichte aanpak van de belangrijkste ‘ziekmakers’ kan deze ontwikkeling keren. En dat lukt alleen als we allemaal meedoen, om te beginnen de mensen zelf, maar ook: overheid, gemeenten, zorgverzekeraars, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen.

Om de algehele gezondheid te bevorderen, zijn er diverse programma´s, campagnes en concepten ingevoerd door het bedrijfsleven, overheid, Arbodiensten, commerciële healthorganisaties en andere organisaties die zich allen professioneel bezig houden met de gezondheid. De health- en wellnessindustrie is een tak die op dit moment volop in ontwikkeling is en waarin door vele partijen wordt samengewerkt.

Echter in de meeste van deze organisaties en concepten ontbreekt tot op heden het ´floaten´. Floaten is een bewezen ontspanningsmethode die zeer efficiënt evenals doeltreffend is. Floaten heeft effect zowel op de mentale als de fysieke gezondheid. Floaten werkt zelfs preventief zodat voorkomen kan worden dat gezondheid uit balans raakt.

Floaten heeft daarnaast een duidelijk effect op prestatieverhoging doordat men fitter, geconcentreerder, gemotiveerder en gezonder door het (werkbare en privé) leven gaat. Kortom: floaten is een efficiënte en effectieve ontspanningsmethode die, in combinatie met gezond bewegen, een unieke combinatie en kans levert voor de gezondheidsindustrie.

Nieuws

slapen-tien-dingen-die-je-moet-weten

Lees meer